O lidze

O lidze 2018


 

1. Liga Summoner Wars i ogólnokrajowy ranking mają na celu promowanie rozgrywek Summoner Wars: Mistrzowie Przywołań. Na ligę składają się sezony, które przeprowadzane są w formule turniejów rankingowych zgłaszanych i przeprowadzanych przez organizatorów.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania turniejów, prowadzenia i działania rankingu, zasad ligi w bieżącym sezonie podane są w zakładce Regulamin Ligi.

3. W pierwszym sezonie 2018 wprowadzony został podział na kategorię junior i senior. Nie wyklucza to rozgrywania turniejów pomiędzy graczami z różnych kategorii. Każda kategoria graczy będzie miała swojego zwycięzcę sezonu.

4. Sezon wiosna 2018 kończy się podczas trwania Festiwalu Pyrkon w Poznaniu.

5. Organizatorem rozgrywek ligowych jest Cube Factory of Ideas. W celach kontaktu prosimy przesyłać mail na wydawnictwo@cubecp.pl. 


 

Ranking

Poniższe podpunkty mają za zadanie przybliżyć w czytelny sposób zasady działania systemu rankingowego. Szczegóły i podstawy teoretyczne zainteresowani znajdą w ostatnim rozdziale.


 

Ranking

 

 

Gracz A

Gracz B

Wynik bitwy dla Gracza A

Zmiana rankingu Gracza A

1000

1000

wygrana

(+)12,5

1200

1000

wygrana

(+)6,0

1400

1000

wygrana

(+)2,3

1400

1000

przegrana

(-)22,7


 

Tabela 3. Przykłady zmiany rankingu


 

 1. Każdy z graczy zaczyna z 1000 punktów rankingowych.

 2. Dla potrzeb rankingu możliwe są trzy rezultaty bitwy - zwycięstwo, remis, przegrana.

Zwycięstwo zdefiniowane jest jako wynik 3:0, remis - 1:1.

 1. Ranking gracza wygrywającego zostaje zwiększony a przegrywającego zmniejszony o taką samą liczbę punktów. Zmiana rankingu odzwierciedla dążenie do jak najlepszego odwzorowanie rzeczywistych umiejętności gry danego gracza.

 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do zyskania lub stracenia w jednej bitwie to 25.

 3. O wielkości stawki o jaką toczy się gra (liczba punktów straty/zysku) decyduje porównanie rankingu obydwu graczy. Zakłada się, że istnieje większe prawdopodobieństwo wygranej gracza o wyższym rankingu a zatem taki właśnie spodziewany rezultat bitwy oznacza, iż zmiana w rankingu będzie niższa niż w sytuacji odwrotnej. Przyklady skrajnych sytuacji podaje powyższa tabela.

 4. Remis nie wpływa na punktację graczy w rankingu.

 5. Za udział w turniejach ogólnopolskich gracz otrzymuje bonifikatę punktową.


 

System rankingowy - szczegółowe założenia

Stosowany w Lidze system rankingowy jest prawie w całości oparty o tzw. ranking Elo. Jego podstawowym założeniem jest, iż umiejętności danego gracza można przedstawić za pomocą wykresu prawdopodobieństwa wygranej a wykres ten ma rozkład normalny - w skrócie, gdyż w rzeczywistości jest to suma prawdopodobieństwa wygranej .. Innymi słowy, znacznie bardziej prawdopodobne są: wygrana ze słabszym przeciwnikiem oraz przegrana z silniejszym, niż zdarzenie odwrotne.
 

W praktyce mając wynik danej bitwy przebieg procedury wygląda następująco:
 

 1. Wynikowi każdego z graczy przyporządkowana zostaje wartość liczbowa. Odpowiednio dla zwycięstwa/porażki jest to 1/0. Spostrzegawczy zauważą, iż można w ten sposób łatwo porównać wynik z wykresem prawdopodobieństwa (0,1).

 2. Na podstawie różnicy w rankingu określane jest dla każdego z graczy prawdopodobieństwo wygranej na podstawie wzoru:
  SWA = 1/1+10^((RB-RA)/400)
  gdzie: SWA - prawdopodobieństwo wygranej Gracza A, RA - ranking Gracza A, RB - ranking Gracza B
  Prawdopodobieństwo w powyższym wzorze oznaczone jest jako SW, gdyż możemy o nim powiedzieć, iż jest to spodziewany wynik danego gracza. W wyniku obliczeń otrzymujemy bowiem liczbę z przedziału (0,1). Pojawiająca się w niem liczba 400 nie jest przypadkowa i określa w przybliżeniu, przy jakiej różnicy rankingu przyjmuje się, iż umiejętności jednego z graczy są 10-krotnie większe niż drugiego. Sam zapis jest odzwierciedleniem krzywej logistycznej - w przypadku wartości średnich (w zakresie wyznaczanym ponownie przez liczbę 400) zmiana następuje w przybliżeniu wykładniczo (innymi słowy - szybko). Natomiast w przypadku większych różnic w rankingu spodziewany wyniki zmienia się już znacznie wolniej, dążąc do, lecz nigdy nie osiągając, wartości skrajnych (czyli 0 bądź 1). Co jest zgodne z intuicją - zawsze istnieje niezerowe prawdopodobieństwo wygranej.

 3. Rezultatem powyższych obliczeń są zatem dwie liczby: spodziewany wynik oraz wynik rzeczywisty. Ich porównanie decyduje o zmianie w rankingu danego gracza. Stojące za tym rozumowanie jest następujące - jeśli wynik rzeczywisty jest inny od spodziewanego, to ranking nie oddaje dobrze umiejętności gracza i należy go zmodyfikować. W praktyce odbywa się to przy pomocy następującego wzoru:
  RA1 = RA + 25*( WA - SWA)
  gdzie: RA1 - nowa wartość rankingu Gracza A, RA - stara wartość rankingu Gracza A , WA - rzeczywisty wynik, SWA - spodziewany wynik.Wartość 25 oznacza maksymalną możliwą wartość zmiany rankingu.

 4. Przykład. Biorąc parę Graczy A i B (znasz już ich, pochodzą z Tabeli 3) o rankingu odpowiednio: 1200 i 1000, możemy wyliczyć, iż pierwszy z nich, o wyższym rankingu ma 76% (0,76) szans na wygranie. Zwycięstwo drugiego z graczy jest znacznie mniej prawdopodobne - zaledwie 24% (1-0,76=0,24). Zatem jeśli wygra Gracz A zmiana rankingu wyniesie zaledwie 6 punktów. Niewiele, gdyż takiego właśnie wyniku się spodziewaliśmy. Jednak gdyby wygrał grach teoretycznie słabszy (B), zmiana wyniosłaby aż 19 punktów - okazałoby się wszak, że lepszy w rankingu nie jest wcale taki lepszy w rzeczywistości.

5. Uwaga na koniec. Zastanawiasz się pewnie skąd wzięły się wartości stałych obecne we wzorach. Liczba 400 jest ustalona empirycznie i stosowana w rankingach, gdzie początkowa wartość wynosi 1000. Z kolei maksymalna zmiana rankingu wynosząca 25, wybrana została tak, aby zapewnić dużą dynamikę rankingu, przynajmniej na początku.


 

6. Liga bazuje na systemie rankingowym podobnym do stosowanego między innymi w rozgrywkach szachowych. Jego najważniejszą cechą jest, iż o miejscu w rankingu decyduje nie tyle ilość rozegranych bitew ale jakość uzyskanych wyników. Twój ranking rośnie wraz z każdą wygraną ale spada w przypadku przegranej. Wielkość tej zmiany zależy od miejsca rankingowego przeciwnika. Wygrana z kimś o z wyższego miejsca przynosi znacznie większy zysk niż z graczem początkującym. Oczywiście w przypadku przegranej sytuacja jest odwrotna. O punktach w rankingu można zatem powiedzieć, iż stanowią abstrakcyjną wartość informującą o Twoich umiejętnościach gry. Pamiętaj jednak, iż jest ona tym bardziej wiarygodna im więcej rozegranych bitew uwzględnia i tak naprawdę rzetelnych informacji o graczach system dostarcza dopiero po kilku sezonach.