O lidze

Zasady Rozgrywek Ligowych - Edycja 2017


 

1. Liga w 2017r. składa się z 4 sezonów. Każdy z sezonów trwać będzie około 3 miesiące.

2. Terminy sezonów to:

Sezon Zima - 12.01.17 - 12.04.17

Sezon Wiosna - 13.04.17 - 02.07.17

Sezon Lato - 05.07.17 - 24.09.17

Sezon Jesień - 26.09.17 - 31.12.17

3. Do rankingu w sezonie wliczane są wszystkie turnieje rozegrane w czasie jego trwania, po spełnieniu następujących wymogów:

- turniej ligowy musi zostać zgłoszony w systemie turniejowym na 7 dni przed terminem, w którym ma się odbyć. Organizator ligi po zapoznaniu się z regulaminem turnieju umieszcza informacje o nim w systemie.

- turniej musi być poprowadzony przez organizatora lub sędziego zatwierdzonego przez ligę, z dostępem do systemu rankingowego.

- w turnieju muszą wziąć udział przynajmniej cztery osoby

- turnieje rangi ogólnopolskiej to turnieje Masters, eliminacje do Mistrzostw Polski oraz Mistrzostwa Polski. Organizatorzy mają również możliwość przeprowadzenia jednego dodatkowego turnieju rangi ogólnopolskiej w w trakcie roku. W jednym miesiącu podczas trwania sezonu ligowego może odbyć się maksymalnie jeden turniej rangi ogólnopolskiej (liczy się kolejność zgłoszeń oraz ewentualne ustalenia z Organizatorem Ligi)

- Organizator musi dokonać wyboru jednego z podanych formatów turniejowych, w każdym sezonie pojawiać się będą do wyboru dodatkowe formaty:


 

Standard - Standardowe zasady turniejowe. Każdy uczestnik gra swoją, jedną talią, zbudowaną zgodnie z zasadami gry. Czas gry: od 40-60 minut. Możliwość stosowania zegarów szachowych.

W przypadku turnieju dla początkujących graczy można dodać wymóg grania na taliach "z pudełek" tj. zgodnych z rozpiską na pudełku.


 

Speed - Turniej zachowuje standardowe zasady, z ustalonym z góry czasem gry, który w przypadku turnieju Speed wynosi 10-15 minut na gracza. W tym formacie konieczne jest użycie zegarów szachowych.


 

Pick Your Posion - w tym formacie każdy uczestnik turnieju dysponuje dwiema, zbudowanymi zgodnie z zasadami, taliami. Każda musi przynależeć do innej frakcji. Przed rozgrywką, gracze wyjawiają przeciwnikowi taliami jakich frakcji dysponują i jakich Mistrzów Przywołań wybrali. Następnie gracze jednocześnie ogłaszają, z którą talią PRZECIWNIKA chcą się zmierzyć. Ważne: nie wolno umieszczać kopii tych samych kart w obu taliach. Każda musi posiadać swój unikalny, odmienny od drugiej zestaw kart. Możliwość stosowania zegarów szachowych. Przykład: jeśli w jednej z wybranych talii, masz już Ecza - nie możesz mieć go w drugiej.


 


 

Five for Fighting - w tym formacie każdy gracz przygotowuje talie złożone na pięciu różnych Mistrzach Przywołań. Przed rozpoczęciem turnieju gracz przypisuje swoje talie do kolejnych rund (każda runda to inny Mistrz) . Turniej nie może w tym wypadku trwać więcej niż 5 rund. W przypadku gdy rund byłoby mniej niż 5 niektóre z przygotowanych talii nie zostaną wykorzystane.


 

Total Random - Gracz rozpoczyna grę ze swoją przygotowaną talią. Po pierwszej rundzie wymienia się swoją talią z przeciwnikiem, z którym właśnie grał (w ten sposób oboje gracze mieli możliwość poznać swoją przyszłą talię). Wymiana talii następuje po każdej rundzie. Oczywiście na koniec gracze wymieniają się taliami aby dostać swoje z powrotem.
Organizator turnieju może również zdecydować się na wariant punktujący talie (zaznaczając to w zgłoszeniu turnieju).
Za każdą grę, która twoja talia wygrała w rękach innego gracza dodajemy punkt do wyniku w turnieju (w celu promowania jak najlepiej złożonej talii), punkty zdobyte przez talie nie wpływają na ranking gracza. Wariant jest opcjonalny. Punkty zdobyte przez talię dodajemy na koniec turnieju.


 

Out of the Box - każdy gracz używa podczas turnieju jednej talii zgodnej z rozpiską pudełkową. Talii nie można w żaden sposób modyfikować.


 


 

Side Deck - w tym formacie każdy z graczy używa w trakcie turnieju jednej, przygotowanej przez siebie uprzednio talii. Dodatkowo każdy z graczy przygotowuje tak zwany side deck składający się z sześciu kart (pięć Jednostek Podstawowych oraz Czempion). Na początku każdej rundy turnieju, po poznaniu swoich przeciwników oraz ich Mistrzów Przywołań, gracze mają możliwość wymienienia kart pomiędzy swoją talią a side deck'iem (do maksymalnie sześciu kart). Karty muszą być umieszczane w talii zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad budowy talii umieszczonych w instrukcji do gry. Należy w związku z tym pamiętać, że w żadnym momencie nie można w ten, ani inny sposób przekroczyć limitu posiadania sześciu kart Najemników w swojej przygotowanej do grania talii, ani mieszać frakcji w niedozwolony sposób.


 

Nowe Formaty będą podawane na początku każdego sezonu.


 

Sezon Zima 2017 dostępne formaty: Standard, Pick Your Poison, Side Deck, No Mercy


 

No Mercy - w tym formacie Gracze uczestniczący w turnieju nie mogą posiadać w przygotowanej przez siebie talii żadnych Jednostek Najemników. Wyjątkami są talie, które w swej nazwie zawierają słowo Najemnicy.

Wariantem OPCJONALNYM, dostępnym dla Organizatora turnieju jest dodatkowo ograniczenie talii Najemników do niemożności korzystania z jakichkolwiek zmian w składzie talii (jak np. w formacie Out of The Box). Taki wariant Organizator musi zgłosić w opisie swojego turnieju, tak aby był on jasny i dostępny dla wszystkich Uczestników.


 

Sezon Wiosna 2017 dostępne formaty: Standard, Pick Your Poison, Side Deck, No Mercy, AllForSale


 

AllForSale - w turnieju gracz uczestniczy ze swoją jedną, zbudowaną uprzednio talią. Gracz budując talię może w niej umieszczać Jednostki Podstawowe należące do innych Frakcji tak jakby były Najemnikami, ale nie może posiadać więcej niż 3 kopii tej samej Jednostki Podstawowej należącej do innej Frakcji oraz łączna ilość Jednostek Podstawowych należących do innych Frakcji nie może być większa niż 6. Zasada ta nie dotyczy Kart Mutacji. Pozostałe zasady budowania frakcji są standardowe i zgodne z intrukcją gry.


 

4. W turniejach ligowych można korzystać jedynie z kart, które zostały dotąd wydane w Polsce. Preferujemy karty w języku polskim, gracz grający kartami w innym języku, musi posiadać ( zatwierdzone przez sędziego ) tłumaczenie wszystkich kart do wglądu dla każdego z przeciwników.


 

5. Wszystkie gry rozgrywamy 1 na 1

Liczba rund uzależniona jest od liczby uczestników. Minimalna liczba rund to 3, a maksymalną wskazuje schemat poniżej:

- do 4 graczy - maksymalnie 3 rundy

- do 8 graczy - maksymalnie 4 rundy

- do 16 graczy - maksymalnie 5 rund

- do 32 graczy - maksymalnie 6 rund

- powyżej 32 graczy - maksymalnie 8 rund

Ostateczna liczba rund turnieju zależy od organizatora, ale musi mieścić się w powyższych ramach.

Czas na rundę to min 40 a max 60 minut, 20-30 przy formacie speed ( decyduje organizator)


 

Jeśli pojedynku nie uda się rozstrzygnąć w regulaminowym czasie, gra natychmiastowo zostaje przerwana i ogłaszany jest remis. Remis kończy się podziałem punktów w ramach turnieju, ale nie ma wpływu na tabelę rankingową ligi - innymi słowy, nie dodaje ani nie odejmuje punktów uczestnikom remisowej rozgrywki.

W przypadku turniejów rozgrywanych z użyciem zegarów szachowych, zasada remisu wciąż może obwiązywać. Możliwe sposoby terminacji po skończeniu czasu na zegarze jednego z graczy:

- natychmiastowa porażka gracza

- drugi z graczy wykonuje swoje tury po kolei (bez udziału gracza któremu skończył się czas), tak długo aż:

a) doprowadzi do swojej wygranej poprzez wyeliminowanie Mistrza Przywołań przeciwnika

b) skończy mu się czas. Jeśli tak się stanie, a Mistrz Przywołań przeciwnika nie został do tego momentu wyeliminowany, następuje remis.

c) inny sposób terminacji dla gracza, któremu skończył się czas, jednocześnie jeśli drugiemu graczowi skończy się czas następuje automatyczny remis. System nie powinien premiować żadnych frakcji. W przypadku wątpliwości co do zasadności wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Ligi.

Zasady te powinny być wyraźnie opisane w regulaminach imprez.


 

6. Jedyną obowiązującą punktacją pojedynków ligowych jest:

Zwycięstwo - 3 punkty

Zwycięstwo przez Bye - 2 punkty

Remis - po 1 punkcie dla gracza

Porażka - 0 punktów

W przypadku nagminnego przedłużania czasu gry lub innych form zachowania utrudniającego prowadzenie turnieju w duchu Fair Play, sędzia może zastosować sankcje:

- 1 przypadek - ostrzeżenie

- 2 przypadek - poddanie gry

- 3 przypadek - usuniecie z turnieju

Wszelkie wątpliwości dotyczące rozgrywek rozstrzyga organizator ligi tj. Cube Factory of Ideas.

Na bazie wyników poszczególnych rozgrywek tworzony jest Ogólnokrajowy Ranking Graczy.

Dokładne zasady zdobywania i tracenia punktów rankingowych określa punkt 9 regulaminu.

7. Zwycięzcą danego sezonu zostaje gracz, który do godziny 22 ostatniego dnia sezonu będzie posiadać najwyższy wynik rankingowy, oraz spełnił jeden lub oba warunki
- wziął udział w przynajmniej 5 turniejach w sezonie

- wziął udział w przynajmniej 1 turnieju w każdym miesiącu trwania sezonu


 


 

Nagrody: zwycięzca sezonu otrzymuje tytuł Czempiona Sezonu oraz nagrody rzeczowe o wartości 300zł, dodatkowo specjalnie przygotowany T-shirt inny dla każdego sezonu.


 

Zwycięzcą ligi 2017 zostanie gracz, który osiągnie najlepszą średnią wartość punktową z poszczególnych sezonów ligowych (pod uwagę brane będą trzy najlepsze sezony, w których gracz spełni warunki dotyczące ilości imprez). Zwycięzca Ligi musi również wziąć udział we wszystkich czterech sezonach Ligi.


 

Nagrody: zwycięzca ligi otrzymuje tytuł Czempiona 2017 oraz nagrody rzeczowe o wartości 500zł, dodatkowo specjalnie przygotowany T-shirt Czempiona.


 

Zdobywcy II i III miejsca otrzymują tytuły V-ce Czempionów oraz nagrody rzeczowe o wartości 200zł.


 

Czempioni poszczególnych sezonów oraz Czempion i V-ce Czempioni ligi 2017 otrzymują automatyczną kwalifikacje do Mistrzostw Polski 2018 (pierwszeństwo w przypadku limitu miejsc i nadmiarowej ilości zgłoszeń).


 


 

8. Organizatorem rozgrywek ligowych jest Cube - Factory Of ideas. W przypadku pytań lub wątpliwości - kontakt do organizatora: wydawnictwo@cubecp.pl


 

9. Punkty - czyli jak działa ranking

Poniższe podpunkty mają za zadanie przybliżyć w czytelny sposób zasady działania systemu rankingowego. Szczegóły i podstawy teoretyczne zainteresowani znajdą w ostatnim rozdziale.


 

Ranking

 

 

Gracz A

Gracz B

Wynik bitwy dla Gracza A

Zmiana rankingu Gracza A

1000

1000

wygrana

(+)12,5

1200

1000

wygrana

(+)6,0

1400

1000

wygrana

(+)2,3

1400

1000

przegrana

(-)22,7


 

Tabela 3. Przykłady zmiany rankingu


 

 1. Każdy z graczy zaczyna z 1000 punktów rankingowych.

 2. Dla potrzeb rankingu możliwe są trzy rezultaty bitwy - zwycięstwo, remis, przegrana.

Zwycięstwo zdefiniowane jest jako wynik 3:0, remis - 1:1.

 1. Ranking gracza wygrywającego zostaje zwiększony a przegrywającego zmniejszony o taką samą liczbę punktów. Zmiana rankingu odzwierciedla dążenie do jak najlepszego odwzorowanie rzeczywistych umiejętności gry danego gracza.

 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do zyskania lub stracenia w jednej bitwie to 25.

 3. O wielkości stawki o jaką toczy się gra (liczba punktów straty/zysku) decyduje porównanie rankingu obydwu graczy. Zakłada się, że istnieje większe prawdopodobieństwo wygranej gracza o wyższym rankingu a zatem taki właśnie spodziewany rezultat bitwy oznacza, iż zmiana w rankingu będzie niższa niż w sytuacji odwrotnej. Przyklady skrajnych sytuacji podaje powyższa tabela.

 4. Remis nie wpływa na punktację graczy w rankingu.

 5. Za udział w turniejach ogólnopolskich gracz otrzymuje bonifikatę punktową.


 

System rankingowy - szczegółowe założenia

Stosowany w Lidze system rankingowy jest prawie w całości oparty o tzw. ranking Elo. Jego podstawowym założeniem jest, iż umiejętności danego gracza można przedstawić za pomocą wykresu prawdopodobieństwa wygranej a wykres ten ma rozkład normalny - w skrócie, gdyż w rzeczywistości jest to suma prawdopodobieństwa wygranej .. Innymi słowy, znacznie bardziej prawdopodobne są: wygrana ze słabszym przeciwnikiem oraz przegrana z silniejszym, niż zdarzenie odwrotne.
 

W praktyce mając wynik danej bitwy przebieg procedury wygląda następująco:
 

 1. Wynikowi każdego z graczy przyporządkowana zostaje wartość liczbowa. Odpowiednio dla zwycięstwa/porażki jest to 1/0. Spostrzegawczy zauważą, iż można w ten sposób łatwo porównać wynik z wykresem prawdopodobieństwa (0,1).

 2. Na podstawie różnicy w rankingu określane jest dla każdego z graczy prawdopodobieństwo wygranej na podstawie wzoru:
  SWA = 1/1+10^((RB-RA)/400)
  gdzie: SWA - prawdopodobieństwo wygranej Gracza A, RA - ranking Gracza A, RB - ranking Gracza B
  Prawdopodobieństwo w powyższym wzorze oznaczone jest jako SW, gdyż możemy o nim powiedzieć, iż jest to spodziewany wynik danego gracza. W wyniku obliczeń otrzymujemy bowiem liczbę z przedziału (0,1). Pojawiająca się w niem liczba 400 nie jest przypadkowa i określa w przybliżeniu, przy jakiej różnicy rankingu przyjmuje się, iż umiejętności jednego z graczy są 10-krotnie większe niż drugiego. Sam zapis jest odzwierciedleniem krzywej logistycznej - w przypadku wartości średnich (w zakresie wyznaczanym ponownie przez liczbę 400) zmiana następuje w przybliżeniu wykładniczo (innymi słowy - szybko). Natomiast w przypadku większych różnic w rankingu spodziewany wyniki zmienia się już znacznie wolniej, dążąc do, lecz nigdy nie osiągając, wartości skrajnych (czyli 0 bądź 1). Co jest zgodne z intuicją - zawsze istnieje niezerowe prawdopodobieństwo wygranej.

 3. Rezultatem powyższych obliczeń są zatem dwie liczby: spodziewany wynik oraz wynik rzeczywisty. Ich porównanie decyduje o zmianie w rankingu danego gracza. Stojące za tym rozumowanie jest następujące - jeśli wynik rzeczywisty jest inny od spodziewanego, to ranking nie oddaje dobrze umiejętności gracza i należy go zmodyfikować. W praktyce odbywa się to przy pomocy następującego wzoru:
  RA1 = RA + 25*( WA - SWA)
  gdzie: RA1 - nowa wartość rankingu Gracza A, RA - stara wartość rankingu Gracza A , WA - rzeczywisty wynik, SWA - spodziewany wynik.Wartość 25 oznacza maksymalną możliwą wartość zmiany rankingu.

 4. Przykład. Biorąc parę Graczy A i B (znasz już ich, pochodzą z Tabeli 3) o rankingu odpowiednio: 1200 i 1000, możemy wyliczyć, iż pierwszy z nich, o wyższym rankingu ma 76% (0,76) szans na wygranie. Zwycięstwo drugiego z graczy jest znacznie mniej prawdopodobne - zaledwie 24% (1-0,76=0,24). Zatem jeśli wygra Gracz A zmiana rankingu wyniesie zaledwie 6 punktów. Niewiele, gdyż takiego właśnie wyniku się spodziewaliśmy. Jednak gdyby wygrał grach teoretycznie słabszy (B), zmiana wyniosłaby aż 19 punktów - okazałoby się wszak, że lepszy w rankingu nie jest wcale taki lepszy w rzeczywistości.

5. Uwaga na koniec. Zastanawiasz się pewnie skąd wzięły się wartości stałych obecne we wzorach. Liczba 400 jest ustalona empirycznie i stosowana w rankingach, gdzie początkowa wartość wynosi 1000. Z kolei maksymalna zmiana rankingu wynosząca 25, wybrana została tak, aby zapewnić dużą dynamikę rankingu, przynajmniej na początku.


 

6. Liga bazuje na systemie rankingowym podobnym do stosowanego między innymi w rozgrywkach szachowych. Jego najważniejszą cechą jest, iż o miejscu w rankingu decyduje nie tyle ilość rozegranych bitew ale jakość uzyskanych wyników. Twój ranking rośnie wraz z każdą wygraną ale spada w przypadku przegranej. Wielkość tej zmiany zależy od miejsca rankingowego przeciwnika. Wygrana z kimś o z wyższego miejsca przynosi znacznie większy zysk niż z graczem początkującym. Oczywiście w przypadku przegranej sytuacja jest odwrotna. O punktach w rankingu można zatem powiedzieć, iż stanowią abstrakcyjną wartość informującą o Twoich umiejętnościach gry. Pamiętaj jednak, iż jest ona tym bardziej wiarygodna im więcej rozegranych bitew uwzględnia i tak naprawdę rzetelnych informacji o graczach system dostarcza dopiero po kilku sezonach.