Eliminacje Mistrzostwa Polski 2017
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI 2017
Summoner Wars Mistrzowie Przywołań
 
Informacje 
 
Organizatorem Mistrzostw Polski 2017 Summoner Wars Mistrzowie Przywołań zwanych dalej Mistrzostwami jest: Wydawnictwo Cube Factory of Ideas z siedzibą w Poznaniu 
NIP 972-057-53-48.
 
Mistrzostwa przeprowadza się w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej mistrzów.
 
Turnieje eliminacyjne będą organizowane w sklepach , klubach oraz podczas konwentów.
 
Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych uzyskują kwalifikacje do turnieju finałowego, który odbędzie się w październiku 2017 roku podczas Targów Hobby w Poznaniu.
 
Udział w Mistrzostwach
 
W Mistrzostwach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz nieletni, którzy przedstawią zgodę prawnych opiekunów sędziemu podczas turnieju.
 
  • W Turniejach eliminacyjnych nie mogą wziąć udziału: przedstawiciele organizatora oraz Partnerzy organizujący eliminacje w turniejach przez nich samych organizowanych.
 
Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości turniejów eliminacyjnych z wyłączeniem  
zawodników, którzy zostali już zakwalifikowani do turnieju finałowego.
 
Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie organizatorom swoich danych kontaktowych 
w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 
Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych personalnych
na stronach organizatora powiązanych z Mistrzostwami.
 
Każdy uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z udziału w turniejach.
Osoby zakwalifikowane do finału, które zrezygnują z udziału w turnieju finałowym prosimy o powiadomienie o tym fakcie organizatora jak najszybciej.
 
Organizacja turniejów eliminacyjnych
 
Partnerzy organizatora, którzy chcą zgłosić organizację Mistrzostw wysyłają na adres e-mail:
wydawnictwo@cubecp.pl formularz zgłoszeniowy / zał. 1/  minimum 10 dni przed datą planowanego turnieju.
 
Każdy Partner może przeprowadzić jeden turniej eliminacyjny. 
 
Turnieje eliminacyjne mogą być rozgrywane od 20 lipca do 30 września 2017 roku.
 
Lista turniejów eliminacyjnych będzie aktualizowana na bieżąco i jest dostępna na stronie ligowej www.summonerwars.pl.
 
Turniej eliminacyjny Mistrzostw uzyskuje taką rangę jeśli uczestniczy w nim minimum 8 osób.
 
Organizator w miare potrzeb dostarcza na turniej eliminacyjny zestawy turniejowe ( maty do gry ), materiały  reklamowe. 
 
 
Organizator dostarcza na turniej eliminacyjny nagrody.
 
Partner Organizatora organizujący turniej zobowiązuje się do:
- przeprowadzenia turnieju zgodnie z niniejszym regulaminem.
- prowadzenia i przekazania dokumentacji oraz zdjęć z turnieju organizatorowi.
- reklamy organizowanych eliminacji w dostępnych kanałach dystrybucji.
- dbałość o dostarczone materiały oraz uzgodnienie ich zwrotu wraz z dokumentacją turnieju do dwóch dni roboczych na koszt organizatora. 
- w przypadku braku ustaleń dotyczących zwrotu w podanym terminie organizator obciąży kosztami przygotowania nowych zestawów turniejowych Partnera.
 
Wszystkie turnieje eliminacyjne są zaliczene do rozgrywek ligowych i prowadzone zgodnie z regulaminem ligi:  http://summonerwars.pl/o-lidze
          
Turniej finałowy
 
Turniej finałowy odbędzie się w Poznaniu podczas Targów Hobby 2017.
Wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają kwalifikacje zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie finału na podany podczas kwalifikacji adres e-mail.
 
Prawo udziału w turnieju finałowym nabywa zwycięzca każdego turnieju o randze eliminacji oraz gracze zakwalifikowani z turnieju „Ostatniej Szansy”, który odbędzie się przed turniejem mistrzowskim na Targach Hobby.
 
Każdy uczestnik turnieju finałowego jest zobowiązany potwierdzić swój udział w turnieju finałowym najpóźniej do 5 października 2017 u organizatora Mistrzostw.
 
Turniej finałowy oraz turniej „Ostatniej Szansy” nie będą zaliczene do rozgrywek ligowych
 
Nagrody
 
Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
 
Organizator Mistrzostw przekazuje na eliminacje pakiet nagród rzeczowych, które powinny być  
wręczane zawodnikom wg zasady: 
-T-shirt z niepowtarzalną grafiką „Eliminator” dla 1 miejsca ( zawsze w rozmiarze L )
-Nagrody dla najlepszych trzech graczy w postaci trzech gier planszowych. Rozdział nagród w          drodze wyboru przez graczy w kolejności zajętych miejsc.
-Karty promocyjne dla wszystkich uczestników.
 
Nagrody w turnieju finałowym:
 
Za zajęcie pierwszego miejsca:
? Tytuł Mistrza Polski gry Summoner Wars Mistrzowie Przywołań oraz nagrody rzeczowe wartości 1000 zł
Za zajęcie drugiego miejsca:
? Tytuł I Vice Mistrza Polski gry Summoner Wars Mistrzowie Przywołań oraz nagrody rzeczowe wartości 500 zł        
Za zajęcie trzeciego miejsca :
? Tytuł II Vice Mistrza Polski gry Summoner Wars Mistrzowie Przywołań oraz nagrody rzeczowe wartości 300 zł            
 
Dyskwalifikacja
 
     W przypadku łamania regulaminu a w szczególności zasad prowadzenia rozgrywek sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika przyznając ostrzeżenie.
     Zawodnik, który w danym turnieju otrzyma drugie ostrzeżenie jest wykluczony z turnieju.
     Decyzja sędziego jest ostateczna.
     
Postanowienia końcowe
 
     Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach swoim uczestnictwem potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.
     Aktualny regulamin oraz wszelkie informacje związane z Mistrzostwami są publikowane i aktualizowane na stronach internetowych organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w regulaminie.
Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju lub sędzia.