2019-10-02

Oferujemy profesjonalne usługi serwisowe uszczelnienia techniczne Rzeszów i urządzeń pompowych

Oferujemy także części do pomp i zespołów pompowych: wirniki, uszczelnienia. W wypadku dużych średnic rur kasety mogą zawierać ruchomą klapę z blachy stalowej, która jest obracana przez pęczniejący materiał, co powoduje zamknięcie otworu. Tak jak kasety i obejmy nakłada się dwie przy przepustach przez ścianę i jedną u dołu stropu. Oferujemy profesjonalne usługi serwisowe uszczelnienia techniczne Rzeszów i urządzeń pompowych. Przy przejściach trudnozapalnych rur przez strop można montować kasety tylko od dołu stropu. Wymóg utrzymania integralności przegrody ognioodpornej, przez którą przechodzi plastikowa rura, jest jeszcze trudniejszy do spełnienia w przypadku rur termoplastycznych. Jedną z funkcji, jakie spełniają przeciwogniowe uszczelnienia przejść jest przywrócenie stopnia ochrony przeciwogniowej danego elementu i jego poprzedniego statusu. Stosuje się wtedy przepusty kombinowane, przez które przechodzą kable elektryczne, rury niepalne i palne. W przypadku prowadzenia rury palnej przez osłonę w tulei (rurze) niepalnej opaskę trzeba umiejscowić na krawędzi rury niepalnej i przestrzeń pomiędzy nimi uszczelnić masą ognioochronną. Nasze uszczelnienia plastikowych rur zawierają pęczniejący materiał, który wielokrotnie zwiększa swoją objętość i łuszczy się pod wpływem temperatury ognia. Jeśli przez kasetę przechodzi więcej przewodów, należy je pokryć specjalnymi zaprawami. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Dostępne są też kasety dla przepustów ukośnych, kolan oraz przejść rur wraz z kablami. Taśmy mogą być stosowane do pionowych i poziomych połączeń nowych i starych elementów konstrukcji oraz do uszczelnienia przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane. Natomiast w przepustach przez ściany należy je montować z obu stron. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Niektórzy producenci zabraniają wpychania opaski w głąb przegrody i nakładania jednej na drugą, gdyż zbyt późno zadziałają na nie wysokie temperatury. Taśmy Actistop przeznaczone są do uszczelnienia przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Ponadto palne elementy wystroju wnętrz budynku powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia, jeśli prowadzone są przez nie lub obok nich przewody ogrzewcze lub wentylacyjne.