2019-09-30

Niekiedy inicjatywy mające na celu optymalizację redukcja kosztów w firmie IT podejmowane są przez CIO w ramach wprowadzanych przez nich zmian lub w celu wykazania ich bezpośredniego wpływu na organizację funkcji

Bardzo często pierwsza myśl jaka się nasuwa to koszty, a nie zyski ani rozwój, a pierwszym odruchem w sytuacji kryzysowej jest redukcja kosztów marketingowych. Istotny wpływ miał na to również fakt, iż tradycyjne narzędzia marketingu mix przestały być wystarczające. Redukcja wąskich gardeł w procesie wytwarzania. Niekiedy inicjatywy mające na celu optymalizację redukcja kosztów w firmie IT podejmowane są przez CIO w ramach wprowadzanych przez nich zmian lub w celu wykazania ich bezpośredniego wpływu na organizację funkcji. Prawda jest taka, że w większości przypadków to właśnie dział marketingu może zdziałać cuda. Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy chcąc obniżyć koszty prowadzenia działalności, oszczędności poszukiwali w działach marketingu. Firma rozwinęła pięć różnych struktur łańcuchów dostaw, które są efektywnie wykorzystywane, co przyczynia się do redukcji kosztów we wszystkich etapach działalności. W kontekście omawianych przez nas zagadnień można nawet mówić o wewnętrznym marketingu relacji. Przy równoczesnej minimalizacji kosztów system logistyczny IKEA zapewnia klientowi spełnienie jego potrzeb oraz osiągnięcie przez niego satysfakcji z nabytych produktów oraz usług. Płaskie opakowania dają możliwość nie tylko redukcji kosztów transportu, jeśli chodzi o koszty zaopatrzenia sklepu. Przy takim poziomie szczegółowości w odniesieniu do potencjalnej redukcji kosztów oraz oszczędności, można z łatwością wyznaczyć cele, które pracownicy powinni osiągnąć – twierdzi Sarer. Współpraca z zewnętrzną firmą oznacza, że nie będziemy musieli tworzyć działu marketingu w naszym przedsiębiorstwie. Konieczność ograniczania kosztów przeraża nawet najbardziej trzeźwo myślących pracowników działu. Identyfikacja możliwości ograniczenia kosztów w obszarze IT jest stosunkowo prostym zadaniem, czego nie można już niestety powiedzieć o samej jego realizacji. Działania w zakresie marketingu wewnętrznego można podzielić na dwie grupy działań strategiczne i taktyczne. Jak wspomnieliśmy na początku, nie da się ukryć, że ogromną korzyścią wynikającą z chmury (jednak według nas jedną z wielu) jest redukcja kosztów w przedsiębiorstwie. Utrzymanie kosztów na racjonalnym poziomie w tak złożonej sytuacji zmusza biznes do automatyzowania procesów. Dodatkową korzyścią może stać się redukcja kosztów. Specjalne korzyści to bezpośredni przekaz informacji, a więc eliminacja plotek, redukcja nieporozumień, zwiększenie odpowiedzialności i zaangażowania pracowników różnych szczebli. Dziś tendencja ta uległa zmianie i coraz częściej w biznesie sposobów na redukcję kosztów szuka się wśród…chmur.